Регистриране на присъствия и отсъствия на служителите

  • Администриране на отпуски и болнични.
  • Изчерпване на полагаеми отпуски по години и основания.
  • Регистър на болничните
  • Изготвяне и подаване на Приложения към НОИ.