Обработка на граждански договори

  • Подготовка на граждански договор по предварително изготвен шаблон.
  • Изчисление на дължимите осигуровки и данъци.
  • Изготвяне на файл за масово плащане на хонорарите и служебни бележки за изплатени суми на наетите лица.