Създаване и промяна на организационни структури

·       Създаване и промяна на организационни структури и техните елементи

·       Поддържане на актуална организационна йерархия

·       Дефиниране на разходни центрове