Изготвяне на справки и служебни бележки за служителите

  • Широк набор от стандартни справки за назначените служители и техните възнаграждения.
  • Служебни бележки за доходи, държавни и банкови институции.
  • Експорт на данни към MS офис приложения.