Създаване на файлове за отчет пред институциите

  • Декларация 1 и Декларация 6 с данни към НАП за осигурените лица.
  • Тримесечна и годишна справка по изискванията на НСИ.
  • Подаване на отчетни файлове с електронен подпис на клиента.