Уеб-услуги за мениджъри и служители

  • Self-Service за заявка на отпуск, работа извън офиса, изготвяне на служебна бележка, преглед на фиш.
  • Manager Self-Service за информация за служители, изготвяне на планови работни графици, екипен календар и ключови показатели за екипа.