ТехноЛогика е партньор на Oracle повече от двадесет годни. С опита от разработване на критични информационни системи, базирани на Oracle продукти и технологии и с поддържане на обучен и сертифицирам екип, ние постигнахме и дълги години поддържахме най-високото ново на партньорство – Platinum. С въвеждане на новата OPN програма ТехноЛогика има всички необходими специализации и сертификации, които предоставят права за доставка на софтуерните продукти на Oracle (Database, Middleware, BI) за инсталация както при клиента, така и за използване в клауда на корпорацията.

Специализации: Hardware & License, Cloud Sell