За изграждане на надеждни системи изградихме партньорство с един от лидерите в областта на виртуализацията, софтуерно дефинирания дейта център, облачната инфраструктура, мрежовата сигурност и защита на крайните точки.

Ниво VMware Enrolled Authorized