Компанията винаги е поддържала високи нива на партньорство с Microsoft, което ни предоставя възможност за изграждането на разнообразни информационни системи с използване на най-популярните продукти и технологии на производителя. ТехноЛогика широко използва средствата за разработка на Microsoft, системите за управление на бази от данни, приложни сървъри и решения за сигурност, включително и в Azure.

Ниво Microsoft Gold Partner