Чрез партньорството ни с Thales помагаме на компаниите да защитят своите софтуерни продукти и да създадат гъвкави и печеливши бизнес модели като подобрят оперативната си ефективност и монетизират решенията си. Осигуряваме изключително сигурна софтуерна защита с продукти от серията Sentinel.

Ниво Thales Gold Partner