Чрез партньорството със Software AG осигуряваме на българския пазар продукти за комплексно моделиране и анализ на бизнес процеси – ARIS Enterprise. Оторизирани сме да извършваме специализирано обучение и услуги за изграждане на система от ключови показатели за ефективност, описание и усъвършенстване на бизнес процеси и др.