Sophos е лидер в антивирусната защита, защитата на крайните точки, мрежовата сигурност и защитата на електронна поща.

Ниво Small Business