Анализ и препоръки – интегрирана консултантска услуга, правилно оразмерена инфраструктура

В проектите, които изпълняваме, ние препоръчваме оптимална за клиента комбинация от софтуер, хардуер и услуги, така че да формираме оптимален бюджет, като в същото време постигнем и надхвърлим очакваната производителност и стабилност на ИТ системата. За това ни помага натрупаният опит по време на многото успешно завършени проекти, усвоените добри практики при анализ и описание на бизнес процеси и управление на проекти.

Стремим се да изградим максимално доверие с клиентите си, което да предизвика ползотворен диалог както с ръководния екип, така и с експертите. Това предполага пълноценно вникване в нуждите, целите и възможностите на клиента за да можем да осъществим широкообхватен анализ и да достигнем до точните препоръки, които ще са осъществими и от полза за разрешаването на проблемите в текущата или оразмеряването на бъдещата ИТ инфраструктура.