Управление на потребителите и достъпа

  • Контролът на достъпа до информационните услуги е един от ключовите компоненти, нужен за правилната и сигурна работа на ИТ инфраструктурата на всяка организация. Правилното управление на потребителите предоставя сигурност в това кои потребители или групи от такива имат достъп до конкретни ресурси и осигурява проследимост на действията на конкретния потребител, в случай че възникне нужда от това.
  • Ние предоставяме услуги по внедряване на управление на потребителите с използването на най-популярните услуги за управление на потребители и контрол на достъпа – Windows Active Directory (AD) и Azure Active Directory (Azure AD), които предоставят най-висока степен на сигурност и съвместимост с разнообразни устройства и системи.
  • Важна част от контрола на достъпа представляват потребителите с по-високи от стандартните права (администратори, администратори на бази данни и др.). С използването на Privileged Access Management (PAM) се осигурява висока сигурност за техния достъп чрез осигуряване на възможност за по-гранулярно дефиниране на техния достъп и проследимост на действията, които са извършвали.