Миграция

  • Понякога в организациите се налага една ключова ИТ инфраструктурна система да бъде сменена с друга или да бъде обновена към нова версия, която не е директно съвместима със старата. В тези случаи се извършва миграция от използването на една система към друга.
  • Екипът ни има богат опит в миграцията на разнообразни инфраструктурни системи, включително мрежова инфраструктура, системи за електронна поща базирани на Microsoft Exchange (от и към други системи), системи за управление на потребителите (Microsoft Active Directory) и др.
  • Ние ще ви предложим пълноценен процес на миграция, в който ще работим заедно за да постигнем подробно и точно планиране, изпълнение и верификация на нужните стъпки за успешното приключване на миграцията и преминаването на организацията към работа с новата система.