Application Delivery (Load Balancing, Geo Balancing, SSL Offloading)

За да могат уеб приложенията да предоставят услуги на вашите клиенти, те трябва да бъдат осигурени с висока наличност, надеждност и сигурност. Application delivery контролерите са устройства или виртуални устройства, които се използват в центровете за данни и са разположени между защитните стени и уеб сървърите. Резервирането, скалируемостта и повишаването на производителността на приложенията е една от основните задачи на application delivery решенията. Те използват технологиите за разпределяне на трафика (load balancing) между уеб сървърите, кеширане на данните и SSL offloading (освобождаване на изчислителната мощ, използвана за криптиране на връзките, от сървърите). 

Последното поколение такива устройства включват множество други незаменими в днешно време функции като rate shaping (приоритизиране на заявките към определени приложения) и Web Application Firewall (защитна стена за уеб приложения).

Ние разполагаме с компетенции във внедряването на решенията на лидерите в този тип решения – F5 Networks и Progress | Kemp.