Изграждане на цялостна ИТ инфраструктура – сървъри, дискови масиви; виртуализационни среди; мрежова инфраструктура

Цялостната ИТ инфраструктура се състои от няколко компонента – хардуер, софтуер, мрежови ресурси и услуги. Тя може да се използва за осъществяване на ежедневните бизнес процеси на организацията или за предоставяне на услуги и решения на клиентите и. Типичните компоненти в една ИТ инфраструктура са следните:

  • хардуер –сървъри, компютри, центрове за данни, дискови масиви, комутатори, рутери, защитни стени и др.
  • софтуер –операционните системи, CRM, файлови сървъри, услуги за електронна поща, счетоводен софтуер и др.
  • мрежа – DNS и DHCP услуги, Интернет свързаност, контрол на мрежовия достъп, защитни стени и други компоненти свързани с мрежовата сигурност.

Ние можем да помогнем за успеха на вашата организация чрез изграждане цялостната ви ИТ инфраструктура, отделни компоненти от нея или надграждане на вече съществуващи компоненти и услуги.