УНСС и Софийския университет се присъединиха към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Университетът за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са най-новите членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД). На 21 октомври председателят на Мрежата и изпълнителен директор на ТехноЛогика Огнян Траянов връчи сертификатите за членството на ректорите на УНСС проф. д.и.н. Стати Статев и на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Това се случи по време на откриването на международната научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“.

„За мен е чест и привилегия да поздравя нашите нови членове. Те ни дават увереност, защото сред 70-те цели за устойчиво развитие, които бяха приети през септември 2015 г. в Ню Йорк, най-много колективни действия разпознахме в образованието и навлизането на науката чрез иновации в бизнеса. Това са наши качествени партньори, на които ще дадем престижа не само на член на БМГД, не само възможността да общуват с висшето ръководството на големите компании в България, не само да допринасят и да ползват разработките, които правим, а и възможността да черпят от една от структурите, която се нарича „Принципи за образование по отговорно поведение“, обясни г-н Траянов.

Конференцията се проведе в УНСС и бе открита от г-н Стати Статев. Събитието бе организирано съвместно от катедра „Икономикс“ при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания при БАН. Гост на конференцията бе и проф. Йоахим Швалбах, който изнесе лекция на тема „Целите на ООН за устойчиво развитие със специален фокус върху човешките права“.

Глобалният договор обединява повече от 140 компании,които споделят принципите му и прилагат социално отговорни практики, обменят опит, инициират диалози и партньорства с лица и институции като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции.