Дигитализация с фокус върху хората – 14-та среща на приятелите на HeRMeS

„Дигитализация с фокус върху хората“ бе мотото на 14-тата среща на приятелите на HeRMeS, която по традиция събра експерти от HR бранша, за да обсъдят всички най-актуалните въпроси, свързани с управлението на човешкия капитал.

На форума в хотел „Sante“ във Велинград участваха представители на 48 организации от всички сфери на обществения и икономическия живот – банки, мобилни оператори, производствени, търговски и логистични предприятия, летищни оператори, структури от публичния сектор. Общото между тях е, че ефективно и пълноценно управляват HR процесите си с богатата палитра от функционалности на софтуерното решение HeRMeS на ТехноЛогика. Постоянният контакт с клиентите, отразяването на всички промени в законодателството и спецификите на всяка организация, гъвкавостта и надеждността на системата и непрекъснатото й развитие спрямо актуалните тенденции превърна HeRMeS предпочитано решение за българския бизнес вече няколко десетилетия.

През настоящата година 18 клиенти на ТехноЛогика отбелязват своето 10 и 20 годишно използване на HeRMeS и получиха отличия по време на събитието.

Воден от принципа, че дигитализация на HR процесите трябва да бъде подчинена на най-важния капитал на бизнеса – хората, на 14-тата среща на приятелите HeRMeS екипът на ТехноЛогика представи последните си разработки в областите: обучения, onboarding, електронно досие, командировки, Self-Service процедури и други.

Електронното трудово досие продължава да бъде гореща тема за компаниите и по време на срещата във Велинград представихме правилният път за тази трансформация и резултатите от въвеждането на електронно подписване на HR документи при наши клиенти. HeRMeS предлага възможност за използване на всички доставчици на удостоверителни услуги в България и ЕС, както и пълна защита и надеждна обработка на различни по вид документи. Жан Вайтилингам от Discordia и Цветелина Пашова от Аурубис споделиха опита си от внедряването на електронно трудово досие в техните компании с различна сфера на дейност и откроиха ползите не само за HR експертите, но и за всички служители в компанията – спестяване на разходи за хартия и кореспонденция, както и на работно време, гъвкавост и интеграция със съществуващите процедури, защита на информацията, лесно архивиране, достъпно от различни устройства по всяко време. И не на последно място – подобряването на потребителското изживяване, което е един от факторите за повишаване на мотивацията на работното място, привличането и задържането на таланти и по-ефективното изпълнение на бизнес целите на организацията.

На 14-тата среща на приятелите на HeRMeS за първи път бе показано и решението за e-lеarning и тестове Athena, което е напълно интегрирано с HeRMeS и изцяло автоматизира и улеснява организацията на обученията в организацията – от включването на даден служител в онлайн курс, до проследяването на успеха му и получаването на сертификат за завършеното обучение.

Тъй като един от най-важните моменти за всеки новоназначен служител са първите часове и дни на работното място, очаквано голям интерес получи и новият модул „Въвеждане на нови служители“. Модулът гарантира, че при т.нар. onboarding няма да бъде пропусната нито една важна информация, която трябва да получи новият член на екипа, както и най-добрият начин той да се запознае отблизо с фирмената култура и ценности.

На форума разказахме и за пълната готовност на HeRMeS да премине към електронна трудова книжка и към единната европейска валута в пълно съответствие с българското законодателство. Споделихме и последните новини около разширяването на Self Service функциите на софтуера, които вече се използват от 76 на сто от служителите и ръководителите на компаниите-клиенти.

Програмата на събитието: