ТехноЛогика с награда за най-добър партньор за 2019 на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

За 24-ти път Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчи годишните си награди на най-добрите в бранша за изминалата година. Софтуерната компания ТехноЛогика е сред отличените от асоциацията, като получи приз за най-добро партньорство заради проект, свързан с изискванията на Регламента за защита на личните данни.

През 2019 г. ТехноЛогика и БХРА започнаха работа по внедряване на GDPR в местата за настаняване и заведенията за хранене, които са членове на асоциацията. Услугата включва създаване на кодекс на поведение, разработка на правила и процедури за обработване на лични данни, обучение на служители и подпомагане на членовете при възникване на жалби и казуси.

За да се премине към изпълнение на договора между технологичната компания и БХРА, двете съвместно проведоха детайлен анализ на съществуващите бизнес процеси и системи по обработка на личните данни в бранша. Правилата и процедурите по този проект са специално разработени за членовете на БХРА.

На церемонията по награждаване на БХРА, която се проведе на 12 февруари, бяха отличени институции, фирми и мениджъри, а наградите са свързани с направените инвестиции и с иновативни модели за успешно предприемачество.