ТехноЛогика проведе семинар на тема „Управление на личните данни“

Семинар на тема „Управление на личните данни“ се състоя на 13 октомври в София. Събитието бе организирано във връзка с приетия през април от Европейската комисия „Регламент (ЕС) 2016/ 679“, свързан с промени в сигурността на личните данни.

Това бе първият семинар на тази тема, проведен в България и събра представители на компании от застрахователната сфера, банковия сектор и телеком операторите, както и представители на държавните институции. От събитието стана ясно, че покриването на новите изисквания не може да се реализира от конкретна информационна система, а чрез въвеждане на цялостен процес по дигитализация.

Освен изискванията, на конференцията бяха представени и средствата, които ТехноЛогика доставя за разгръщане на необходимите процеси. За целта фирмите ще трябва да инвестират в системи за информационна сигурност и защита (Information Governance), които включват управление на данни (Data Governance), Електронна самоличност, управление на риск, бизнес операции, анализи, архитектура, BI, Big Data и др. Чрез тях ще могат да се покрият нормативите и едновременно да се сложат в ред различните бизнес процеси.

Конференцията бе открита от Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика и Артур Какала, регионален мениджър на Software AG за централна и източна Европа.

Целта на новата регулация е всеки да усети, че личните му данни са защитени и управлявани правилно. Това ще създаде доверие към цифровия свят“, заяви г-н Траянов. Той уточни, че фирмите не трябва да възприемат промените като бреме, защото те ще им донесат позитиви и най-вече баланс: „Дигитализацията е процес, в който трябва да участва висшето ръководство на бизнеса, защото такъв проект е и една голяма възможност да се вгледаме в бизнес процесите си и да ги подобрим.“

Сред клиентите на ТехноЛогика е СИБАНК, част от KBC Group, която вече предприе стъпки в посока на реализиране на новите процеси. В рамките на конференцията Кристоф Де Мил, изпълнителен директор на банката и член на кънтри тийма на KBC за България призна, че компанията добре осъзнава необходимостта от наложените промени и тяхната важност. „Новата регулация пряко касае бизнеса и ние сме наясно, че в резулта от нея ще претърпим големи промени, но сме щастливи, че работим с ТехноЛогика и сме уверени в крайния резултат“, сподели Де Мил.

Съвместното събитие на ТехноЛогика и Software AG се проведе със съдействието на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която ще следи за спазването на новата директива. Г-н Цанко Цолов, член на комисията, представи регламента и ясно разчерта разликата между предишния и настоящия му вид.

С презентации в събитието се включиха още Иво Стойков от ТехноЛогика и Кристоф Щрандл, главен технологичен директор на Software AG за Централна и Източна Европа.