ТехноЛогика подпомогна училище в село Царев брод

На 23 октомври ТехноЛогика дари компютри и прилежащ хардуер на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод. Дарението бе връчено от изпълнителния директор на фирмата Огнян Траянов и бе прието радушно от директора на училището г-н Тихомир Трифонов в една от класните стаи на училището в присъствието на ученици.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има 95-годишна история. То разполага с богата материална база и се стреми да бъде една крачка пред останалите училища със своя нестандартен подход към обучението. Училището се издържа главно от дарения, както и от програми, финансирани от Министерството на образованието. Компютърната зала на школото бе едно от малкото му звена, които се нуждаеха от обновяване и ТехноЛогика се погрижи за нейното модернизиране. Монахини от местния манастир, който е в близки отношения с училището, са изявили желание безплатно да преподават компютърни умения на децата и сега ще имат тази възможност.

По-рано през 2015 г. ТехноЛогика дари компютри и апаратура на благотворителната организация „Дом Възможност“. Тя представлява мрежа от жилища за младежи от домове за деца, които получават шанса да стартират своя независим живот, да развият социални умения и да продължат образованието си, за да успеят да си намерят работа, ставайки достойни членове на обществото.