Представители от ТехноЛогика взеха участие в Международната HR конференция на БАУХ

Петър Коцев, директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“, и Борис Борчев, ръководител направление „Бизнес софтуер“, взеха участие в майската Международна HR конференция, организирана от Българската асоциация за управление на хора.

Конференцията беше под надслов “Активиране на ресурса на пазара на труда” и се проведе на 30 и 31 май в Боровец. Фокус на събитието беше как компаниите „отглеждат“ своите бъдещи кадри, как привличат „правилните“ кандидати и кои са „скритите“ ресурси на пазара на труда, които стават все по-актуални.

Петър Коцев се включи в панела Възможности за оптимизация и дигитализация в администрирането на трудовите правоотношения, който беше един от най-оспорваните по време на конференцията. В него участваха още представители на парламента, държавната администрация и частния сектор. Основно се разискваше несъответствието, което се получава между действащото законодателство и реалните нужди при дигитализацията в сферата на управлението на човешките ресурси.

Интересен факт в бурната дискусия между участниците и гостите в залата беше, че голяма част от присъстващите споделиха добри практики от използването на внедрения в техните компании софтуер за управление на човешките ресурси. Оказа се, че всички те са дългогодишни клиенти на ТехноЛогика и използват HeRMeS.

Тема на дискусионния панел, в който взе участие Борис Борчев, беше Поверителност и защита на личните данни. В него се включиха още Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни и Лазар Чифлигаров, директор „Защита на личните данни и програма за съответствие“, ЧЕЗ Груп, за които ТехноЛогика реализира един от първите GDPR проекти.

Борис Борчев говори за необходимите действия на работодателите с цел минимизиране на данните за служителите, които събират и обработват. HR специалистите от страната задаваха конкретни казуси от практиката, които Борчев обясни. Един от тях беше кандидатстването за работа, без да има обявена позиция и как  да бъде регламентирано това.