Огнян Траянов инициира създаване на политехнически музей TechnoMagicLand

По инициатива на г-н Траянов на 15-ти май в офиса на ТехноЛогика се проведе първата среща на съмишлениците на идеята за TechnoMagicLand . На нея присъстваха представители на неправителствени организации, научни и образователни институции, бизнеса и медии. Всички те споделиха и обсъдиха своите идеи и виждания за мисията и визията на средището за любопитковци – ТехноМеджикЛенд.

Бяха очертани и основните стъпки за създаването на музея – местоположение, финансиране, набиране на експонати и установки, план и подход за реализация, необходими предпоставки за устойчиво развитие. 

Идеята за създаването на TechnoMagicLand е пряко свързана с необходимостта да се засили интереса на децата към STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), както и да се повиши качеството на образованието с използването на нагледни материали, установки и работилници.

Това може да стане с помощта на жив музeй, който не се изчерпва със застинали паметници на науката и техниката, а който разполага с модели и установки за експерименти и обучен персонал с разработени пособия и методики за използването им в ефективен учебен процес. 

Плановете са TechnoMagicLand да бъде средище, което ще се посещава организирано от учители и ученици, родители и деца, за да се допълва образованието с различен и ефективен метод. И всичко това няма да бъде затворено само в една сграда (както музейните експонати, така и работилниците), а ще има асоциирани елементи на мрежата TechnoMagicLand. Те ще представляват адаптирани установки на технологичен процес (стъкларство, керамика, машиностроене) с подходящо подбрани, излезли от реална употреба, машини, които децата ще могат най-малкото да наблюдават как функционират, а и дори да експериментират.