Eтапите на стажантската програма на ТехноЛогика 2012:

Традиционната стажантска програма на ТехноЛогика предлага възможност да разширите своите познания и да придобиете практически опит в следните направления:

 • Разработка на софтуер
 • Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS®
 • Разработка на бизнес софтуер – ЕRP системи
 • Разработка на бизнес софтуер – Dynamics CRM
 • Консултиране в областта на ЕRP системите
 • Превод на английски език и създаване на техническа документация за софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS®
 • Консултиране в областта на управлението на бизнес процеси и проекти

Продължителност на стажа: 2,5 месеца
Период на провеждане: 23.07.2012 г. – 05.10.2012 г.
Изисквания:

 • завършен 3 курс;
 • издържани всички изпити през текущата учебна година;
 • добро владеене на английски език;
 • аналитично мислене, прецизност, високо ниво на лична организираност.

ТехноЛогика предоставя на стажантите:

 • специализирано обучение
 • ментор от фирмата с дългогодишен опит
 • възможност за работа по реални проекти
 • обратна връзка за оценка на работата на стажанта
 • възнаграждение: стажът след етапа на обучение е платен

Процес по подбор на стажантите:

 1. Набиране на кандидатури – до 13.05.2012 г.
 2. Подбор по документи – до 25.05.2012 г.
 3. Изпит по SQL за стажантите в направленията: „Разработка на софтуер“, „Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS®“, „Разработка на бизнес софтуер“ – ЕRP системи, „Разработка на бизнес софтуер“ – Dynamics CRM – до 08.06.2012 г.
 4. Интервю за всички кандидати – до 08.06.2012 г.
 5. Обявяване на избраните стажанти – 11.06.2012 г.

Кандидатстване:
CV и мотивационно писмо, изпратени най-късно до 13.05.2012 г. на имейл: jobs@technologica.com