Дискусия, свързана с отговорното потребителско поведение, се проведе в Развойния офис на ТехноЛогика

На 26 февруари в Развойния офис на ТехноЛогика се проведе среща-дискусия, посветена на отговорното потребителско поведение. Тя бе част от стартиралата през 2015 г. инициатива на Българската мрежа на Глогалния договор на ООН „Отговорният избор“ и събра десетки служители на софтуерната компания.

Гост-лектор на събитието бе адвокат Полина Берг, работеща в сферата на търговското право. Тя ежедневно оказва съдействие на хора и фирми при разрешаването на правни проблеми и е един от създаделите на сайта pravatami.bg, предоставящ разкодирана правна информация за хора без юридическо образование. В презентацията си г-жа Берг предостави множество примери за реални казуси от своята практика и предложи най-подходящите опции за разрешаването им.

Датата на провеждане на събитието бе съобразена с Международния ден на потребителя, който се отбелязва ежегодно на 15 март още от 1983 г. Две години по-късно общото събрание на ООН одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. Датата за честване е избрана по случай произнесената от американския президент Джон Ф. Кенеди реч на 15 март 1963 г., в която обявява пред Сената идеята си за Закон за защита на потребителите.

Пренасяйки в България ценностите на ООН, компаниите лидери на БМГД „ТехноЛогика“, „Овергаз Инк.”, „КонтурГлобал Марица Изток 3“, „Софарма“, „Мобилтел” и ВУЗФ инициираха проекта „Отговорният избор“, за да изведат на преден план прозрачността в отговорното производство и предлагане и същевременно да изградят в обществото култура на отговорно потребление. Инициативата се стреми да накара потребителите да осъзнаят, че със своите действия и покупки имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата“ налагана от рекламодателите и да възпитават култура на анти-консумеризъм.