Първият цифров европейски иновационен хъб за земеделие представи проекта AgroDigiRise

Първият цифров европейски иновационен хъб АгроХъб.БГ, в който участва ТехноЛогика, представи проекта AgroDigiRise на най-голямото земеделско събитие в България – десетия национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

На форума, който се проведе в Пловдив, екипът на българската софтуерна компания запозна земеделците с това как могат да повишат производителността си с помощта на високите технологии.

Целта на проекта, финансиран от Европейската комисия, е да създаде мащабна мрежа за съвместна работа между земеделци, експерти по цифрови технологии и учени. Консорциум от 15 организации ще представи пред земеделските стопани у нас различни иновативни технологии, за да може всеки производител да реши коя от тях е най-подходяща за неговото стопанство и при желание да инвестира в нея.

Иновациите, които проектът ще направи достъпни за българското земеделие, ще бъдат пилотно внедрени в 16 стопанства, като всички производители ще могат да ги посещават и да изберат най-полезната технология за техните нужди.

Васил Василев, продуктов мениджър на решения за сателитно наблюдение в ТехноЛогика, и Мариян Марков, старши ГИС консултант, представиха ползите от сателитните изображения за прецизното земеделие. Сензорите, качени на оптичните сателитни платформи, регистрират отражението не само във видимия спектър на светлината, но и в невидимия. Най-полезен за провеждането на мониторинг на растителността е близкият инфрачервен спектър, тъй като е чувствителен към свежата биомаса и активната фотосинтетична радиация. Тази област е силно чувствителна към отражението на здравите и стресираните растения и превръща изображенията от обикновени снимки на земната повърхност в мощен инструмент за контрол и своевременно вземане на мерки по отношение на напояване, борба с вредителите, както и за предварителна оценка на производителността от единица обработваема площ.

„С проекта AgroDigiRise като земеделци получаваме възможност да усвоим нови знания и да прилагаме широко новите технологии. Целта ни е модерно дигитално и щадящо ресурсите бъдеще“, приветства инициативата Костадин Костадинов, председател на Управителния съвет на НАЗ.

ТехноЛогика има дългогодишен опит в агросектора – софтуерната компания е разработила и поддържа Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), благодарение на която се осъществяват плащанията по схемите за помощ за площ и за животни. Фирмата е партньор на Airbus и има достъп до най-новото поколение сателитни системи с 30 сантиметра разделителна способност, чиито данни се обновяват два пъти дневно и са много по-надеждни от тези, заснемани от самолет.