България е сред лидерите в Европа по използване на сателитно наблюдение с изкуствен интелект

Д-р Васил Василев, експерт по дистанционни изследвания в ТехноЛогика, и Йордан Драганчев,  търговски директор, участваха в дискусия за зеления и цифровия преход в Брюксел, организирана от Amazon Web Services и неправителствената организация „Лисабонски съвет“.  Аудиторията от близо 150 души от различни обществени и бизнес организации бе впечатлена от опита на ТехноЛогика в използването на изкуствен интелект и сателитни изображения с цел мониторинг на водните обеми в язовирите, прогнозиране на работата на ВЕЦ и физическите рискове пред електропреносната мрежа за предотвратяване на инциденти от т.нар. vegetation encroachment (прорастване на растителност, която застрашава сигурността на далекопроводите).

На събитието говориха още евродепутатите Ева Майдел, по чиято покана се включи и българската ИТ компания, и Йорген Варнборн, както и представители на Европейската комисия и  на програмата на ООН за околна среда.

Екипът на ТехноЛогика представи пред няколко ключови институции на Европейския съюз възможностите и приложението на сателитното наблюдение и изкуствения интелект във важни политики на Съюза като зеления преход и декарбонизацията. Посещението препотвърди значимостта от партньорството между ЕС и реалната икономика, без което е немислимо постигането на амбициозните климатични цели.

Йордан Драганчев и  Васил Василев посетиха Европейската космическа агенция (ESA) и разговаряха с ръководството на програмата „Коперник“ за наблюдение на земната повърхност от Космоса, част от Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и Космос“ (DEFIS) на Европейската комисия. Това е безпрецедентна среща между представители на бизнеса и на органа, прилагащ европейските политики по използване на сателитните изображения за наблюдение на атмосферата, водните запаси, земеделските площи и критичната инфраструктура.

По време на разговора колегите ни, които ползват всекидневно данни от сателитите на „Коперник“, разказаха за предимствата на дистанционното наблюдение в различни сектори на икономиката в България. В резултат Европейската комисия покани ТехноЛогика за партньор в организирането на конференция за ползите на „Коперник“ в енергетиката, която ще се проведе на 17 март в Брюксел, където нашите специалисти ще имат възможност да споделят опита си в приложението на сателитите в сектора, за постигане на конкретни резултати в политиките по възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Екипът ни се срещна и със служители на отдела по прилагането на общата селскостопанска политика в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Оказа се, че благодарение на разработените и внедрени от ТехноЛогика дистанционни методи и change detection алгоритми за контрол на обработваемите площи,  България е сред лидерите в ЕС по прилагането на сателитното наблюдение при схемите за субсидиране на площ, което измества остарялото вече използване на ортофото карти и провеждането на проверки на място.

Представителите на ТехноЛогика посетиха и Европейския парламент, където проведоха задълбочена среща с Ева Майдел, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA).