Проект, спестяващ милиони часове и левове на гражданите и бизнеса, бе отличен в Наградите на БАИТ

С проекта си за разширяване на обхвата на средата за междурегистров обмен RegiX Министерството на електронното управление получи първа награда в категорията „Публична администрация“ в конкурса „Наградите на БАИТ за 2022 г.“, които Българската асоциация по информационни технологии раздава за 12-и път. 

Платформата RegiX, която бе разработена от ТехноЛогика в полза на държавната администрация и гражданите, днес е основен инструмент за предоставяне на електронни услуги на хората и бизнеса в България. RegiX позволява автоматизиран машинен достъп между различни държавни регистри и улеснява предоставянето на 454 услуги, като реализира и основния принцип на електронното управление – администрацията да не иска повторно информация, която даден човек или фирма някога е предоставял/а на държавата.

Така една институция може да извлече законово необходимата й информация за дадено физическо или юридическо лице по служебен път, без да е нужно човек да се превръща в куриер на институциите и да разнася удостоверения, служебни бележки и справки от едно ведомство в друго, губейки ценно време по опашки.

За 2022 г. са извършени 70 милиона автоматизирани справки, сочат данните на  Министерството на електронното управление. Междуинституционалният обмен включва общо над 80 регистъра, сред които са  Националната база данни “Население”, регистъра БУЛСТАТ, имотния регистър, търговския регистър, регистъра на задълженията към митническата администрация, регистъра на вписаните администратори на лични данни, единния регистър на чужденците, регистъра на производствата по несъстоятелност, регистъра на задължените лица.

„Спестяваме време, пари и усилия на хората“, така министърът на електронното управление Георги Тодоров, който получи наградата, обясни ползите от RegiX.

Днес системата се използва от 997 институции – държавни и частни (които по силата на закон имат задължението да проверяват определени обстоятелства).

Най-големият ползвател е  Агенцията за обществени поръчки, а най-много заявени услуги има към Националния регистър на българските лични документи“, каза също министър Тодоров.

На фона на цитираните през годините различни суми, отпуснати за развитие на електронното правителство у нас, които достигат 2 млрд. лева, RegiX струва на държавата 6 379 608 лева, а месечната й поддръжка – 19 000 лева. Една транзакция през платформата струва 0,0027 стотинки на данъкоплатците т.е. всеки един лев, вложен от държавния бюджет в RegiX, има възвръщаемост от 11 052 лева.

На церемонията по връчване на наградите на БАИТ присъства и президентът Румен Радев.

Още два проекта, реализирани от ТехноЛогика, бяха сред номинираните за наградите на БАИТ.

Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, представена в края на миналата година, разшири обхвата на хората, които ще могат да си вадят електронно свидетелство за съдимост и бе сред трите номинации в категорията „Публична администрация“ на „Наградите на БАИТ за 2022 г.“ Досега от услугата можеха да се възползват само неосъждани и родени в България граждани, а след обединението на всички бази данни на бюрата „Съдимост“ в страната от екипа на ТехноЛогика, електронно свидетелство могат да получат всички български граждани, независимо къде са родени и без значение дали са били осъждани или глобявани по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Системата „Съдебен статус“ осигури и пълна интеграция с Европейската система за криминални регистрации ECRIS, което бе критично важно за страната ни, тъй като Европейската комисия бе стартирала наказателна процедура.

Първият изцяло български портал за полетна информация в реално време (BULATSA – Flight Information Portal – B-FLIP), разработен от ТехноЛогика, бе номиниран за награда в категорията „Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика“. Той предоставя на потребителите по интуитивен начин върху карта интегрирана гео пространствена и полетна, авиометеорологична и аеронавигационна информация за въздушното пространство на страната и трафика в него.

ТехноЛогика е многократно е доказала своята надеждност при реализацията на важни за европейската интеграция на страната ни проекти, но също така със своите решения и услуги подпомага повишаването на конкурентоспособността на над 600 фирми от реалната икономика, за да стане България едно по-добро място.