Министърът на правосъдието благодари на ТехноЛогика за отлично изпълнения проект „Съдебен статус“

Разширяване на обхвата на хората, които ще могат да си вадят електронно свидетелство за съдимост, и бърза интуитивна процедура, за която ще ви трябва само устройство с интернет и банкова карта – това са основните ползи от Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, която служебният министър на правосъдието Крум Зарков представи днес на пресконференция.

„С тази система всеки гражданин може да получи свидетелство за съдимост от всяка точка на страната“, каза Зарков по време на представянето.

Вероятно си спомняте, че повечето политически обещания за разширяване на електронното правителство дълги години се концентрираха основно върху свидетелството за съдимост. В резултат имаше видим напредък – държавните органи, които ни изискваха свидетелство за съдимост за различни услуги или регистрации, вече получават информацията по служебен път, вместо да ни разхождат до бюрата „Съдимост“ за хартиен оригинал. А информацията дали сме осъждани и за какво е нужна при различни случаи – ако кандидатстваме в МВР, ДАНС, искаме разрешително за оръжие или за търговия с ценни книжа.

Остават обаче редица случаи, когато се налага сами да си вадим свидетелство за съдимост – например когато постъпваме на работа в частна фирма или получаваме правоспособност да упражняваме определена регулирана професия – лекар, архитект, адвокат.

В тези случаи държавата бе предоставила възможност още от 2013 г. българите да го заявяват и получават по електронен път. За целта обаче човек трябваше да притежава квалифициран електронен подпис на физическо лице с ЕГН в сертификата, а цените им до скоро не бяха никак ниски за масовото им издаване и всъщност едва няколко хиляди души притежаваха такива (фирмените електронни подписи не вършат работа в случая). Отделно от това електронното свидетелство можеше да се заяви само от хора, родени на територията на страната, които никога не са били осъждани.

При всички останали случаи се налагаше да посетите лично бюро „Съдимост“ в районния съд по местоживеене, защото само там се съхраняваха в хартиен и електронен вид бюлетините на съдимост за българските граждани, родени на територията, попадаща под юрисдикцията на съответния районен съд.

От няколко месеца обаче функционира Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, която дава възможност практически на почти всеки български гражданин да си заяви свидетелство за съдимост по електронен път. Какво е нужно?

Освен класическия квалифициран електронен подпис, може да се използва и т.нар. облачен КЕП (който се заявява през мобилно приложение от телефона и чието използване е безплатно, когато се подписва вход в системите за електронна автентикация на държавата). Освен това гражданите може да се идентифицират и с идентификационен код на Националния осигурителен институт или на Националната агенция за приходите. Това са кодове, които все повече граждани притежават, защото те им помагат да подават декларации, правят справки и заявяват услуги в тези две институции.

По отношение на плащането е достатъчно да притежавате банкова карта, каквато имат почти всички българи в работоспособна възраст.

Що се отнася до ограниченията по месторождение или съдебен статус, системата вече дава възможност заявителят да поиска електронно свидетелство за съдимост, дори да не е роден в България, и дори да е осъждан или глобяван по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Всичко това стана възможно благодарение на внедрената от българската софтуерна компания „ТехноЛогика“ нова автоматизирана информационна система, финансирана по програма „Добро управление“.

За целта екипите на фирмата обединиха информационните масиви на Централното бюро „Съдимост“ с всички 113 бюра в страната. Така данните за статуса на гражданите се обработват и съхраняват само в една база данни, вместо в локалните бази към районните съдилища по местоживеене. Години наред локалните бази данни на бюрата за съдимост се актуализираха ръчно, на база на съдебните бюлетини, което правеше процеса изключително ненадежден, трудоемък и труден за контрол.

„За нас беше чест да участваме в поредния проект, който улеснява всекидневието на българските граждани. Интеграцията с множество европейски и български системи в реално време ще позволи да се оптимизира и работата на МП. Пожелавам на тази система да има дълъг живот колкото разработеният от нас регистър на особените залози, който отбеляза 25 години и работи безпроблемно“, каза на пресконференцията в Министерството на правосъдието Йонко Терзиев, ръководител на направление „Разработка на софтуер“ в „ТехноЛогика“.

Благодаря чрез г-н Терзиев на всички служители на ТехноЛогика за отличната работа, отговори министърът на правосъдието Крум Зарков.

Председателят на Районния съд в Перник Михаил Алексов, представител на Висшия съдебен съвет в работната група по изграждането на Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, също изрази задоволство от работата на изпълнителя: Благодаря на ТехноЛогика, които бяха изключително отзивчиви и отговаряха на всички нови изисквания, които поставяхме и не бяха в първоначалното задание.

Освен промените в онлайн услугата, новата информационна система дава възможност свидетелства за съдимост на хартия да се издават на всички граждани, от всяко едно бюро „Съдимост“ в страната, независимо от месторождението на лицето или адресната му регистрация. Хартиеният оригинал на свидетелството има QR код, който ще води до електронното съдържание на документа.

Това е немалко облекчение, защото отчетите на районните съдилища сочат, че гражданите все още предпочитат да заявяват свидетелства за съдимост на гише, вместо по интернет, което вероятно се дължеше и на ограниченията, които електронната услуга даваше до момента.

Най-големият районен съд в страната – Софийският, например издава около 90 000 свидетелства на хартия годишно, които са с около 20 000 повече от общия брой издадени електронни документи досега от Министерството на правосъдието. А ако се съберат и данните от останалите 112 районни съдилища, предпочитащите аналоговата услуга се оказват доста внушително число.

Това съотношение вероятно ще се промени с популяризирането на новото електронно свидетелство за съдимост, тъй като практически достъпът до услугата вече е осигурен за максимален брой български граждани.

Към публикацията в lex.bg