Отрасли

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна.

КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Бизнес етиката е втъкана в културата на фирмата,
защото, за да може ТехноЛогика да бъде желан
технологичен партньор в проектите на нейните
партньори, които често са за друг възложител или
потребител, името й трябва да е гаранция за високо
технологично равнище и изключителна коректност.
Сертификатът за бизнес етика на ТехноЛогика бе
връчен лично от Н. В. Принц Чарлз през 2003 г.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен

Телекомуникации и ютилити

Компаниите в този сектор се доверяват на нашите решения за управление на човешките
ресурси и на бизнес процеси.

Публичен сектор

ТехноЛогика е била винаги доверен партньор на изпълнителната власт в политиката по
въвеждане и разширяване на електронното управление.

Финансов сектор

От създаването си ТехноЛогика е доверен партньор в банковия сектор, както на
Българската народна банка, така и на 80 на сто от търговските банки.

Промишленост

Помагаме на българските предприятия да се възползват от предимствата на новите
технологии достатъчно навреме, за да получат предимство пред конкурентите си.

Ритейл компании

ТехноЛогика предлага работещи решения за технологична трансформация на сектора.

Телекомуникации

Публичен сектор

Финансов сектор

Промишленост

Ритейл компании

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас