Industries

L

COMPETENCES AND TECHNOLOGIES

Business ethics is implemented into the culture of the company. TechnoLogica is a guarantee of high technological level and exceptional correctness. TechnoLogica’s business ethics certificate was presented personally by HRH Prince Charles in 2003.

OUR ADVANTAGES

L

L

L

L

L

L

Телекомуникации и ютилити

Компаниите в този сектор се доверяват на нашите решения за управление на човешките
ресурси и на бизнес процеси.

Публичен сектор

ТехноЛогика е била винаги доверен партньор на изпълнителната власт в политиката по
въвеждане и разширяване на електронното управление.

Финансов сектор

От създаването си ТехноЛогика е доверен партньор в банковия сектор, както на
Българската народна банка, така и на 80 на сто от търговските банки.

Промишленост

Помагаме на българските предприятия да се възползват от предимствата на новите
технологии достатъчно навреме, за да получат предимство пред конкурентите си.

Ритейл компании

ТехноЛогика предлага работещи решения за технологична трансформация на сектора.

Телекомуникации

Публичен сектор

Финансов сектор

Промишленост

Ритейл компании

The Integrated Information System for Water and Flood Risk Management on the territory of the Municipality of Burgas (IWRM) worked perfectly. This is the reason why there were no casualties on the territory of Burgas Municipality during the floods in October 2017. The system gave us an hour and a half earlier advance information, which enabled the teams on duty to get people out of the risk area on time.

Dimitar Nikolov

Mayor, Burgas Municipality