www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Учебен център ТехноЛогика

Учебният център на ТехноЛогика има над 20-годишна традиция в обучението на ИТ професионалисти. Той е първият международно сертифициран частен учебен център в България. В него се предлагат широка гама от курсове в основни области на информационните технологии. Преподавателите са сертифицирани от водещи ИТ корпорации и имат педагогически умения и голям практически опит в прилагането на технологиите, залегнали в курсовете. Те са на разположение и след края на обучението за консултации и помощ на място при прилагане на наученото.
ТехноЛогика има разработени модулни програми за добиване на необходимите знания и умения за дадена ИТ позиция. Предлага се и обучение по различни продукти и техните приложения, според потребностите на клиента. Учебният център разполага с 4 зали и 55 учебни места, оборудвани с модерна компютърна и презентационна техника.

Всеки курсист получава учебни материали, разработени и отпечатани от създателя на съответния продукт или технология. Занятията се организират в групи от 6 до 16 души. Времето и мястото на провеждане на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на клиентите. След приключването на всеки курс, курсистите попълват on-line форма за оценка на качеството на обучение, която се анализира от сертифициращата организация.

Форми на обучение:
 • сертифицирано;
 • по програма, съобразена със спецификата на клиента;
 • семинари по зададена тема;
 • работни срещи (workshops);
 • работа в съвместни екипи по проекти на клиента (форма на трансфер на ноу-хау).

Полезна информация


Контакти:

Петя Андреева
Мениджър
Учебна дейност

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 161
е-mail: pandreeva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46


Надежда Пенева
Ръководител
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 160
е-mail: npeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46