УНСС и ТехноЛогика създават Академия за дигитален HR

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и Петър Коцев, директор „Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за управление на човешки ресурси“ на ТехноЛогика, подписаха меморандум за сътрудничество. Утвърдената българска софтуерна компания поема ангажимента да организира обучения на студенти в областта на HR, да участва в организирането на лекции и упражнения, както и да предлага стажантски програми. Акцент в меморандума е създаването на Академия за Дигитален HR в УНСС. Успешно преминалите обучението за Дигитален HR студенти в УНСС ще получат сертификати.

„Освен по „Управление на човешките ресурси“ вашите обучения биха били интересни и за новите специалности, които открихме – „Компютърна обработка и анализ на данни“, „Киберсигурност и електронно управление“. С другите партньори от бизнеса организираме академии, лекции, обучения, стажове, което може да се осъществи и с вашата компания. Целта е даване на практически знания на студентите“, каза проф. д-р Димитър Димитров, който представи и дейността на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ в УНСС, с който новите партньори биха намерили база за обмяна на информация и опит.

„От 1993 г. имаме учебен център и оттогава си партнираме с редица образователни институции. Три години по-късно създадохме първия ни продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS. Ние ще предоставим за учебни цели на УНСС облачното решение HeRMeS eXpress. За нас е важно студентите да могат да работят със софтуер, който дигитализира всички HR процеси и се използва от голяма част от бизнеса“, каза Петър Коцев, координатор по споразумението от страна на фирмата. HeRMeS се използва днес от всички телекоми у нас, най-големите банки и редица държавни ведомства. Проф. д-р Мирослава Пейчева е оперативен координатор по реализацията на Меморандума от страна на УНСС.

На подписването присъстваха проф. д-р Мирослава Пейчева и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

Към публикацията на сайта на УНСС.