ТехноМеджикЛенд навърши 1 година

На 23 юни 2018 г. създаденият от ТехноЛогика детски интерактивен център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд посрещна първите си малки и големи посетители. В този ден мисията на ИТ компанията да намери решение на проблема с липсата на интерес към инженерни специалности се реализира и на друго ниво, освен чрез дългогодишна работа с университети и гимназии.

TechnoMagicLand, който се намира в София Тех Парк, цели да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у деца и подрастващи. Центърът е предназначен за деца от 7 до 14 г. и родителите им, а посещението е съпреживяване на дете и родител – неизменна част от предаването на ценности. TechnoMagicLand възпрепятства изграждането на психологическата бариера, че технологиите са нещо сложно и страшно. Чрез него ТехноЛогика насочва усилия и инвестира средства в решаване на проблема с липсата на интерес към STEM.

Част от подрастващите гости на центъра са бъдещи инженери и специалисти, които ще създават иновации с голям принос за икономически просперитет на страната.

За изминалата година територията за любопитковци бе посетена от близо 14 000 души, които учеха докато се забавляват на 43 интерактивни експериментални станции от областта на физиката, химията, математиката, информатиката и 3D технологиите.