ТехноЛогика защити успешно работата си в международен проект за медицински софтуер в полза на кардиолозите

В края на април 2012 г. представители на международния консорциум, който включва водещи европейски университети, медицински заведения и ИТ фирми, успешно защитиха постигнатия напредък в проекта ARTreat (www.artreat.org) за създаване на информационна система в помощ на кардиолозите.

ARTreat  включва няколко основни компонента:

  • медицинска база данни, в която има записани множество показатели за идентифициране на различни болестни състояния и развитието на атеросклерозата;
  • интерфейс за обмен на данни с болнична информационна система за достъп до пациентското досие и резултатите от специализирани изследвания – снимки с рентген, ядрено-магнитен резонанс или компютърен томограф, кръвни изследвания и др.
  • централен модул, в който са заложени алгоритмите за 3D моделиране и симулации;
  • подсистема за анализ и препоръчване на медикаментозно лечение;
  • подсистема за анализ и препоръчване на хирургическо лечение;
  • графичен интерфейс в помощ на кардиолозите, който визуализира текущото състояние на база направените снимки и резултатите от симулациите;
  • работен интерфейс за създаване и редактиране на индивидуални пациентски записи.
  • подсистема за обучение на младите кардиолози, предоставяйки им симулативен 3D модел на артериите на реални пациенти и виртуално оперативно поставяне на стент.

В работата по проекта ТехноЛогика има отговорната задача да обедини посредством общ графичен интерфейс всички модули на системата и да осигури на кардиолози и учени удобен инструмент за работа.

Проектът ARTreat навлезе в своята финалната фаза, като плановете са цялата разработка да приключи в началото на 2013 г.