ТехноЛогика участва на престижна конференция на тема „Хибридни заплахи“

На 28 и 29 септември в Централния военен клуб се проведе конференцията „Междуинституционалното и международното сътрудничество за противодействие на хибридните заплахи“. Събитието включваше и кръгла маса „Стратегия за киберсигурност – пътят напред“.

С презентация на тема „Предизвикателството „Човешки ресурси“ пред Националната киберзащита“ в конференцията се включи ръководителят на отдел „Решения за сигурност“ в ТехноЛогика Георги Дуков. Той представи богатите възможности на ИТ компанията в областта на киберсигурността. ТехноЛогика има 25 годишен опит в сферата на националната сигурност и отбраната, като е разработила и внедрила системи за отбранителните министерството на България, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна.

Г-н Дуков заяви, че в контекста на хибридните войни най-съществените промени идват от новите технически средства като Big Data, интернет и мобилните технологии. Според него в България трябва да бъде осигурена възможност за подготовка на специалисти в областта на киберотбраната, за да се отговори на заплахите на хибридните войни.

Директорът на дирекция „Отбранителна политика и способности“ в Главната квартира на НАТО Тимо Костер изнесе основния доклад на конференцията на тема „НАТО след срещата във Варшава“ и посочи двете основни насоки, в които работи Алиансът след срещите на върха в Уелс и Варшава, а именно защитата на населението на страните-членки и защитата на сигурността отвъд границите на територията на НАТО.

Конференцията премина под патронажа на министъра на отбраната г-н Николай Ненчев. Във форумите взеха участие заместник-министърът на отбраната г-н Орхан Исмаилов, заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, началникът на ВА „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, председателят на АФСЕА секция София г-н Константин Зографов, депутати, посланици и представители на държавните институции и академичната общност.