ТехноЛогика участва на конференцията „Интелигентна трансформация на общините“

На 6 октомври в к.к. Албена се проведе второто издание на конференцията „Интелигентна трансформация на общините“. В нея бяха представени проекти, реализирани през последните години, които спомагат за интелигентното развитие на градската среда и предпазването от всевъзможните рискове, които я застрашават.

В рамките на събитието ТехноЛогика представи своята „Информационна система за управление на риска от наводнения на територията на община Бургас“. Светлозар Захариев, Мениджър „ГИС решения“ в ТехноЛогика, разясни на гостите различните функционалности на системата, чието предназначение е да събира, обработва и предоставя информация в реално време при кризисни ситуации. Чрез създаване и анализ на прогнозни модели на наводнения, софтуерният продукт подпомага отговорните институции на територията на Община Бургас в процеса на вземане на решения. С негова помощ, в случай на бедствие, институциите и населението ще бъдат своевременно информирани.

Интелигентната градска среда е мястото, където с помощта на дигитализацията, традиционните мрежи и услуги са по-ефективни и от полза за гражданите и бизнеса. Освен, че разясни какви резултати са постигнати за създаването на такава среда, конференцията разкри какви са възможностите за финансиране на проекти в това направление. Събитието бе в рамките на „Годишната среща на местните власти“, организирана от НСОРБ.