ТехноЛогика ще изгради Единна система за туристическа информация

ТехноЛогика ще разработи и внедри Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Това стана ясно на 17 юли 2018 г. след като изпълнителният директор на компанията Огнян Траянов и министърът на туризма Николина Ангелкова подписаха договор за изграждането на системата.

Част от ЕСТИ е и централизирана информационна система за водене на регистър за настанените туристи, в която хотелиерите сами ще попълват информацията за туриста, при това в реално време при неговото пристигане. Данните ще могат да се въвеждат и през смартфон с цел допълнително улеснение на потребителите. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин се облекчава обменът и обработката на данните от различните регистри.

По време на подписването г-н Огнян Траянов информира, че чрез системата ще могат да се правят различни справки и анализи. ЕСТИ ще позволи събиране на статистически данни в туризма по региони, области, по типове места за настаняване и други. Със системата изцяло се гарантира защитата на личните данни на всички потребители.

„ЕСТИ защитава светлия бизнес от лошите практики и дава възможност за планиране от Министерството на туризма и бизнеса“, допълни той.

Министър Ангелкова уточнени, че внедряването няма да струва нищо за бизнеса, тъй като ЕСТИ ще бъде съвместима с най-разпространените хотелски системи. Проектът се реализира по оперативна програма „Добро управление“. „ТехноЛогика“ бе избрана за изпълнител чрез открита тръжна процедура на база комплексна оценка за техническо предложение и цена.