ТехноЛогика стана златен партньор на международен форум за защита на личните данни

ТехноЛогика подкрепи конференцията „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“, проведена от 17 до 19 ноември в София Хотел Балкан. Акцент на събитието, събрало водещи световни експерти от областта, бе създаденият през септември 2015 г. „Общ регламент за защита на личните данни“. Участие в конференцията взеха националните надзорни органи от региона и от страни-членки на ЕС, държавни институции, неправителствения сектор и академичните среди.

Първият ден на конференцията беше посветен на юридически аспекти и стратегически виждания за изграждане на неприкосновеност в цифровия свят. От страна на ТехноЛогика Михаил Даскалов, ръководител Технологично развитие, проведе лекция на тема „Прилагане на принципа „Сигурност в дълбочина“ за информационни системи с релационни бази данни“. В нея той разгледа различните практическите подходи за постигане на защита на системите.

През втория ден акцентът падна върху информационните технологии и практическите решения за гарантиране на сигурност и изграждане на доверие.

Конференцията бе организирана в партньорство между Комисията за защита на личните данни, Българската асоциация за управление на хора и Българската асоциация по информационни технологии. Почетен гост на събитието бе Европейският надзорник по защита на личните данни Джовани Бутарели, който подчерта, че България бележи голям напредък в работата си в сферата на защита на личните данни на своите граждани.