ТехноЛогика подкрепи 120-ото издание на European Study Group with Industry

ТехноЛогика бе сред парньорите на международния форум European Study Group with Industry (ESGI’120), проведен от 25 до 29 юли в София. В 120-ото издание на събитието участие взеха над 50 изявени учени, студенти и докторанти от престижни български университети, институти на БАН, както и представители от Украйна, Италия, Великобритания и Холандия.

Целта на ESGI е да създаде предпоставки за трансфер на знания и технологии между математическата академична общност и индустрията. Едноседмичните семинари дават възможност на специалисти от бизнеса и академичните среди да работят заедно върху разрешаване на конкретни проблеми, поставяни от фирми с доказано име. Проблемите се разрешават от специалисти академици, обособени на групи в сътрудничество с представители на фирмите. Задачата, която ТехноЛогика постави за дефиниране, бе свързана с информационната сигурност и представляваше създаване на математически модел за кибератака – Future Cyber Attacks Modelling & Forecasting.

Събитието бе организирано от Факултета по математика и информатика в сътрудничество с Института по информационни и комуникационни технологии и Института по математика и информатика на БАН и Европейски консорциум за математика в индустрията. ESGI се организира от 1968 г. и ежегодно се провежда в над 10 европейски страни. България бе домакин на пресижния форум за четвърти път.