ТехноЛогика отваря нов офис

Част от екипа на българската софтуерна компания ТехноЛогика ще посрещне 2014 г. в нов офис – този път в Бургас. Специално сформираният още през лятото екип, премина през обучителния и интеграционен етап в София и вече започва дейността си на място. Той се състои от 8 души и ще работи по проекти за разработка на софтуер в България и региона.

Бургас спечели първото място в проучването на Дарик радио и в. 24 часа „Най-добрият град за живеене в България“ два пъти – през 2010 г. и 2012 г., което е и една от причините за избора на компанията. С това решение ТехноЛогика дава възможност на опитните и талантливи ИТ специалисти в града да получат професионална реализация в родното си място, като работят по мащабни информационни системи от национално и международно значение. В Бургас компанията ще продължи традициите си в тясното сътрудничество с университетите и ще участва активно в подготовката на млади програмисти.

ТехноЛогика е една от най-големите български софтуерни фирми. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сараево (Босна и Херцеговина), Скопие (Македония). Екипът й за разработка на софтуер имат богат в изграждането на цялостни информационни системи: електронни регистри, оперативни транзакционни системи, е-услуги, хранилища за данни и бизнес анализи, ГИС и др. ТехноЛогика е изградила имидж на качествена и надеждна фирма, справяща се с важни проекти в България и чужбина. Някои от последните разработки на компанията са: компютърен модел на сърдечно съдовата система – ARTreat, речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС, АИСКАО (система за комплексни е-услуги за гражданите и бизнеса), хранилища за данни на УниКредит Булбанк, СИБАНК, Банка ДСК, Пациентска информационна система на НЗОК и др.