ТехноЛогика и Министерство на туризма с награда за ЕСТИ

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), създадена от ТехноЛогика, получи отличие на годишните награда SMARTOURISM.BG за 2019 г., които се състояха по време на третата едноименна национална конференция, която очертава тенденциите за развитие и иновации в туризма.

ЕСТИ е централизирана информационна система за водене на регистър за настанените туристи. В нея в реално време хотелиерите попълват информацията за туристите, а системата свързва регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините.

Наградите SMARTOURISM.BG са в категориите: Интегрирана система за управление в туризма, Мобилно приложение, Туристическа иновация, Интелигентна туристическа дестинация, Учител по хотелиерство, Учител по ресторантьорство, Директор на училище по хотелиерство и ресторантьорство, Училище по хотелиерство и ресторантьорство, Университетска програма, Достъпна услуга и Достъпен туристически обект.

Конференцията и наградите се организират от ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт и ProActivePersonnel.