Стажантската програма на ТехноЛогика за 2016 г. започна

На 18 юли бе даден старт на традиционната стажантска програма на ТехноЛогика. Тази година участие в нея ще вземат 13 студенти, представители на Софийския университет, Техническия университет – София, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Бургаски свободен университет и Университет Гринуич. Най-добрите кандидати сред множеството желаещи бяха избрани след няколко етапа на подбор.

Стажът е с продължителност два месеца и половина и по традиция ще бъде разделен на два етапа. В първия от тях са включени обучения, а във втория стажантите ще имат възможност да станат част от работата по реални проекти на ТехноЛогика. Стажантите ще бъдат обучавани от опитни сертифицирани специалисти на софтуерната компания.

Програмата ще продължи до края на септември и всички участници ще получат сертификати, удостоверяващи преминатите обучения. На най-добре представилите се ще бъде предложена постоянна работа във фирмата.

ТехноЛогика има традиции в организирането на студентски стажове още от 1993 г. Чрез своята програма фирмата предоставя на студентите възможността да разширят професионалните си познания и да придобият безценен практически опит в областта на софтуерните разработки.