Системата на ТехноЛогика за защита от наводнения спечели „ИТ проект на 2017 година“

Интегрирана информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) бе избранa за ИТ проект на годината в четиринадесетото издание на конкурса на ICT Media. Системата на ТехноЛогика бе избрана за победител в категория „Общинска администрация“. Наградата бе връчена на Красимир Стойчев, зам. кмет по „Финанси, бюджет и икономика“ на Община Бургас.

Системата осигурява ефективно управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомага процеса на вземане на решения, осигурявайки своевременна информираност на отговорните институции и населението. ИСУВ осъществява измерване на нивото на водните обекти и оповестяване в реално време, осигурява събиране, обработка и предоставяне на информация от 22 мониторингови точки. Актуални данни за водното ниво се изпращат на всеки 15 минути, а снимков материал – на всеки 30 минути.

На 25 октомври ИСУВ предотврати загубата на човешки животи на територията на община Бургас по време на наводненията, сполетели града. Системата оповести навреме за предстоящата опасност, след като измервателните уреди на място идентифицираха опасността от високи водни нива в районите на р. Малката река и р. Чакърлийска, с. Равнец и язовир Хур Дере в ранните часове на деня. Чрез системата бе извършено оповестяване на ангажираните с реакцията при кризи от такъв характер подразделения и личен състав.

Това бе потвърдено от кметa на Бургас г-н Димитър Николов в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия: „Системата сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона“.

Пълното разгръщане на „ИСУВ Община Бургас“ ще доведе до повишаване сигурността на живущите и до разрешаване на проблема с наблюдението на язовирите. Този процес би се извършвал автоматично за цялата област, каквато е практиката след реализирането на проекта за пилотните райони.