Система, разработена от ТехноЛогика, с отличие от „Наградите на БАИТ 2015“

Реализираната през 2015 г. от ТехноЛогика надстройка на Персонализираната информационна система (ПИС) за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) получи първа награда от конкурса „Наградите на БАИТ 2015“. Призът е в категорията Държавна администрация, където системата се пребори с конкуренцията на 18 други проекта. Наградата бе връчена от заместник-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов на официална церемония, проведена на 23-ти февруари в София Тех Парк.

Проектът реализира цялостно електронно отчитане на лечебните заведения, които са договорни партньори на НЗОК. Той е надстройка на ПИС, която съхранява медицинска информация за здравно-осигурените лица в България. Включени са всички видове договорни партньори: аптеки, общо-практикуващи лекари, лекари-специалисти, дентални лекари, лаборатории, болници, общо над 25 000. Те предават отчетните документи, следят процеса по обработката им, получават обратна връзка за статуса на отчетите и извършените медицински дейности, одобрени за заплащане.

Чрез системата здравно-осигурените лица имат достъп до информация за предоставените им медицински услуги. По този начин се осъществява обществен контрол върху отчетените и заплатени от НЗОК медицински услуги.

В национален мащаб цялостното електронно отчитане на медицинските дейности усъвършенства процесите в здравеопазването, подобрява работата на контролните органи, предоставя по-добро и качествено обслужване на здравно-осигурените лица и поставя основите за преминаване към електронна рецепта.

ТехноЛогика е реализирала редица други успешни проекти в здравеопазването. Такива са внедрените в НЗОК „Мениджърска информационна система“ и „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“, „Регистърът по ражданията“ за Министерство на здравеопазването и др.

5-тото издание на „Наградите на БАИТ“ премина под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев. Кампанията се проведе в рамките на инициативата eSkills for Jobs 2015-2016, която цели да повиши осведомеността на младежите за нуждата от подобряване на електронните им умения.