Световен ГИС ден: Представихме системи за ранно известяване при наводнения

Изменението на климата е глобално предизвикателство с множество локални последици и България не прави изключение. Страната изпитва редица проблеми, свързани с климата – от повишаване на температурите до промени в режима на валежите, които водят до все по-тежки наводнения. Най-малко 60 са човешките жертви в най-страшните потопи, случили се в страната ни за последните 20 години, като след последните интензивни валежи по Южното Черноморие животът си изгубиха четирима души.

От няколко години екипът на ТехноЛогика разработва решения, базирани на географски информационни системи (ГИС), които подпомагат наблюдението на метеорологичните явления и вземането на решения за предотвратяване на евентуални негативни последици върху екосистемата и населените места.

На конференция, организирана от Сдружение ГИС алианс по повод Световния ГИС ден, ТехноЛогика представи своите системи за ранно предизвестяване при опасност от наводнения. Решенията, които сме разработили, включват различни възможности за получаване на навременна и точна информация за нивото на водните обекти, количеството на валежите, релефа на заливните зони, влажността, инфраструктурата, които дават възможност за моделиране и прогнозиране на неблагоприятни процеси, включително в реално време.

За да бъде такава система ефективна, тя трябва да бъде интегрирана с външни системи на отговорни институции като Националния институт по метеорология и хидрология, Изпълнителната агенция за борба с градушките и Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР, разказа Светлозар Захариев, мениджър „Електронно управление и ГИС решения“ в ТехноЛогика.

Той даде пример с Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ), разработена от ТехноЛогика. След пускането й в експлоатация през 2017 г., тя бе избранa за ИТ проект на годината в четиринадесетото издание на конкурса на ICT Media. ИСУВ осъществява измерване на нивото на водните обекти и оповестяване в реално време, осигурява събиране, обработка и предоставяне на информация от 22 мониторингови точки. Актуални данни за водното ниво се изпращат на всеки 15 минути, а снимков материал – на всеки 30 минути. Заложено е и оповестяване чрез SMS и мобилно приложение.

На 25 октомври 2017 г. ИСУВ предотврати загубата на човешки животи на територията на община Бургас по време на наводненията, сполетели града. „Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов. ИСУВ, разработена от ТехноЛогика, се използва и днес от община Бургас.

На базата на доказалата своята ефективност система в Бургас, през 2021 г. екипът ни внедри втора подобна мащабна система – този път на територията на Столичната община. Мониторингът се осъществява от 30 станции, които дават информация за състоянието на водите в реално време, генерират съобщения според нивото на риск и заплаха, оповестяват автоматично със SMS предварително одобрени телефонни номера за регистрирани заплахи.

В София системата дава възможност за различна визуализация на данните, генериране на исторически и статистически данни.