Огнян Траянов участва в кръгла маса посветена на управлението на иновациите

Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика ЕАД бе един от участниците в кръгла маса на тема: „Управление на иновациите в малките и средни предприятия (МСП)”, която се проведе в рамките на десетото юбилейно издание на „Европейски ден на предприемача”. В своето представяне той засегна различни казуси, свързани с възприемането и управлението на иновациите в софтуерната компания. По време на срещата бяха обсъдени тенденциите и инициативите на национално и европейско ниво за ефективно управление на иновациите, както и възможностите за обмен на информация за използваните в Европа инструменти.

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има значителни традиции в Обединена Европа. Целта на форума е да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. В България се организира от СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и с финансовата подкрепа на Представителството на Европейската комисия. Тази година събитието протече под мотото „Наука и предприемачество в условията на Единния пазар“.