Огнян Траянов сподели опита си в управлението на иновациите пред докторанти от БАН

Огнян Траянов, основател и изпълнителен директор на фирма „ТехноЛогика” ЕАД, беше гост-лектор на специално организираното за докторантите и младите учени от Българската академия на науките обучение на тема „Управление на иновациите“. В своята презентация той сподели експертния си опит като представител на бизнеса и вижданията си на академичен предприемач. Присъстващите на срещата имаха възможност да усвоят изключително полезни знания и умения за популяризиране и внедряване на свои научни разработки в бизнес практиката. Семинарът беше организиран от Центъра за обучение и Кариерния център към БАН.