Огнян Траянов присъства на подписването на Меморандум за разбирателство между „Българската мрежа на Глобалния договор“ и ООН

Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун поздравява Огнян Траянов, управител на ТехноЛогика и ДиТра, при подписването на Меморандум за разбирателство с “Българската мрежа на Глобалния договор”

За първи път в единадесет-годишната световна история на инициативата Глобален договор на ООН лично Генералният секретар подписва Меморандума за разбирателство с локална мрежа. Практиката е той да бъде подписван от изпълнителния директор на Глобалния договор.

ТехноЛогика е сред съучредителите на “Българската мрежа на Глобалния договор”, която бе регистрирана в началото на 2011 г. като неправителствена организация в обществена полза. Мисията на организацията е да популяризира корпоративната социална отговорност сред българския бизнес.

Софтуерната компания ТехноЛогика е дългогодишен член на Глобалния договор на ООН и в работата си е приела и спазва 10-те принципа, свързани с човешките и трудовите права, опазването на околната среда и борбата с корупцията.